Yêu thì nên cởi mở

If You Love, Love Openly

(Yêu thì nên cởi mở)

Twenty monks and one nun, who was named Eshun, were practicing meditation with a certain Zen master.

(Hai mươi sư và một ni cô gọi là Eshun cùng tu tập thiền định dưới sự chỉ dẫn của một vị thiền sư cũng có danh xưng.)

Eshun was very pretty even though her head was shaved and her dress plain. Several monks secretly fell in love with her. One of them wrote her a love letter, insisting upon a private meeting.

(Eshun cực kỳ xinh đẹp dù đầu đã cạo trọc lóc với phục sức bình dị. Rất nhiều sư thầm yêu trộm nhớ ni cô. Một trong số sư ấy quyết định viết thư thổ lộ nỗi lòng và cầu xin được chạm mặt riêng.)

Eshun did not reply. The following day the master gave a lecture to the group, and when it was over, Eshun arose. Addressing the one who had written her, she said: “If you really love me so much, come and embrace me now.”

(Ni cô Eshun không hồi âm. Qua hôm sau, khi thiền sư thuyết giảng cho các đệ tử xong xuôi thì ni cô Eshun bắt đầu đứng lên. Hướng thẳng tới nhân vật mượn giấy bút để tỏ tình, ni cô nói: “Nếu thực sự yêu thương quá đỗi, hãy lại đây mà ôm lấy người tôi ngay này”.)

* Bình:

Vẫn thế, nỗi niềm trái ngược chung đụng trong muôn một; cả ngoài đời thường lẫn nơi nghiêm mật thiền môn. Vậy nên, từng câu chữ, cử chỉ, phát ngôn, hành vi, nghĩ suy, việc làm… cần quán sát trang trọng đến độ chỉ còn là mọi thứ được thể hiện tự thân mà vắng bóng hẳn cái tôi.

Nghe  thiên hạ hay ví von ‘love is love, work is work‘ (‘chuyện gì ra chuyện nấy chứ’). Tự nhiên nhi nhiên, đâu cần cố gắng hay lăn tăn căng thẳng chi cả. Cảm nhận uyển chuyển và cởi mở, sống thật giờ phút hiện tại tất yếu tiến trình tương giao mang tính đổi trao, hòa điệu.

Công án là đời. Đề cao cuộc sống đâu phải suốt ngày quay mặt vào tường. Chẳng có câu trả lời nhất định; đáp ứng trọn vẹn ở đây và ngay bây giờ, như gió thổi qua ống cây rỗng không– phát động đầy tình thương yêu, trí tuệ và vô chấp.

——–

T.B: Tham khảo lời bình khác.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top