Thấu hiểu lý vô thường

Hãy tự đặt cho mình hai câu hỏi: Vào mọi lúc, tôi có nhớ rằng tôi đang chết, rằng mọi người và mọi sự việc khác cũng đều như vậy, vì thế, hãy đối xử với mọi người vào mọi lúc bằng lòng trắc ẩn hay không? Sự hiểu biết của tôi về cái chết […]

Thấu hiểu lý vô thường Read More »