Vận may hay gặp…

Chủ đề bài diễn thuyết của GS. Philippe Gabilliet tối nay tại L’Espace quá dễ dàng hấp dẫn để thu hút đông đảo người tới nghe: vận may (tham khảo vidéo bản tiếng Pháp: vận may của thành công).

Tác giả dẫn giải chủ đề trong một bố cục chặt chẽ: cơ may đặt cạnh các yếu tố nhân cách, trí tuệ và tài năng, nỗ lực và công việc, quan hệ; cơ may tồn tại hay không; vấn đề cơ may là câu hỏi của sự mong manh, tính chính đáng (trách nhiệm, nỗ lực, khả năng) và việc kiểm tra, giám sát; phụ thuộc vào cách ta tiếp cận: đơn lẻ hoặc thường lặp lại, ngẫu nhiên hoặc chịu trách nhiệm,…

Theo vị tiến sĩ người Pháp này, điều ngược lại của may mắn không phải là vận rủi mà là sự vắng bóng sự may mắn.

Vì thế, cơ hội để vận may xảy ra có thể là: các cuộc gặp gỡ, các thông tin, các lãnh địa, lĩnh vực và các yêu cầu; để giải mã nó cần chú ý 4 điều:

1. Lập chương trình (programation)

2. Chăm chú dõi theo (vigilance)

3. Kết nối (connection)

4. Chuyển hướng học hỏi (recyclage).

Trên cơ sở đánh giá bi quan/ lạc quan, tác giả đề xuất cái nhìn về mục tiêu và con đường, đồng thời đề nghị tự hỏi: ‘Gần đây bạn có cơ may với ai?’

Nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, tác giả gợi lên vai trò của óc tò mò, sự ứng tác bất ngờ, khả năng biết sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có, phát huy radar nội tâm…

Ý tưởng kết thúc là khuyến cáo tạo ra vận may cho người khác để tạo vòng xoay cho các cơ hội tiếp tục nảy nở.

Tôi nghĩ, vận may suy cho cùng là câu chuyện của niềm tin với sức mạnh ghê gớm của biểu tượng— tâm điểm của cách thức chúng ta suy lý và tạo ý nghĩa ở đời; mặt khác, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu bản thân đang muốn giải quyết một vấn đề sáng tạo thì hãy thử làm nó vì người khác.

Và vận may cơ chừng hết sức hiếm hoi khó thấy thật vì với thói quen dây dưa lần lữa bấy lâu, chắc chắn rất nhiều người không nghĩ mình đủ khả năng để chủ động, khởi xướng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top