Lăn tăn dạo bộ trước Lăng…

Hà Nội vào mùa lá rụng; trên các vỉa hè, lá cuốn nhau về đâu chẳng rõ hoặc rời rã lăn theo hướng gió thổi, mặc kệ sự đời có không hết kiếp… Đã vào hè, trời oi, thú dắt díu bầu đoàn thê tử ra trước Lăng hóng mát trở thành thói quen định […]

Lăn tăn dạo bộ trước Lăng… Read More »