Thứ Sáu ngày 13

Hôm nay, thứ Sáu ngày 13; duy nhất trong năm 2011 này có sự kiện như thế, khác hẳn với năm 2009 những tới 3 lần. Về chủ đề này, hiện đã xuất hiện 4 nghiên cứu khoa học ngắn minh họa khá tiêu biểu, rất đáng tham khảo: Radun I, Summala H (2004). Females […]

Thứ Sáu ngày 13 Read More »