Và một ngày trôi qua…

Không kéo dài như thế kỷ, hôm nay đang chuyển dần tích tụ ở phía không người.

Là câu chuyện ứng xử của một bạn trẻ khiến thiên hạ tự thấy ê mặt thẹn lòng; là niềm tin– ngay dẫu được phát âm ngô ngọng là ‘liềm tin’ đi nữa– vẫn cứ gây choáng váng bởi vô vàn biến thể tiên tri dự đoán trước đã cài cắm thật sâu khó dứt bỏ trong tâm khảm nhân loại…

Vì thế, tuyệt chẳng nên đánh giá thuần lý hay đề cao quá mức vai trò của tư duy, tri nhận mà bỏ ngỏ lĩnh vực trực giác hoặc hồn nhiên khai thác giáo dục như một thị trường béo bở…

Mặc mọi sự, đừng dạy khôn đời sống.

Và một ngày trôi qua…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top