Chào buổi sáng (35): Sáng giá những gì chán mứa

Chào buổi sáng! Trong cõi ta bà chung đụng này, luôn luôn hiện hữu vô tư những điều chuyện và con người gây nên lắm sự chán mứa; vì không thể kiểm soát hết nổi, mình chỉ cần quyết định cách đáp ứng trước hằng hà sa số biểu hiện kiểu thế là đủ tạo ra tâm tư bình ổn được rồi.

Thay cho việc cố gắng làm sao để né tránh, tìm kiếm mọi giải pháp hầu khỏi phải dây với người, việc gây chán mứa thì từ góc độ học hỏi tâm linh, chính trạng thái cáu bẳn, bực tức đích thị là dấu chỉ quan yếu và là sự hiện diện của người thầy xứng đáng nhằm muốn chứng tỏ ta đang triển nở trên tiến trình biến chuyển cá nhân.

Đối đầu với người, hoàn cảnh khiến ta khó chịu mà tuyệt nhiên vẫn lựa chọn lối không phản ứng; tiếp tục duy trì thái độ kiên nhẫn, khoan dung và chấp nhận. Ấy là ta chẳng hề lo kiểm soát môi trường xung quanh, trái lại, ưu tiên tập trung để thực sự tinh thông thế giới nội tâm, để rồi tạo đà tinh thông sống đời mình cho thật an lạc, tỉnh thức.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top