Tuyên bố mới về Ngày tận thế

Như đã giải thích, những người tin theo thuyết Ngày Tận Thế cứ tiếp tục sứ mệnh gánh vác lâu nay.

Sau khi sự kiện trần gian không sụp đổ trong ngày 21.5 vừa rồi, quý ngài Harold Camping tạm lui về chốn ẩn dật (từ chối trả lời phỏng vấn) và nay tuyên bố mới nhất được đưa ra: thế giới sẽ bị tuyệt diệu vào 21.10.2011.

Hàng ngàn, nếu không nói là hàng triệu đồ đệ nhiệt tình lan truyền thông điệp đang đương đầu với nỗi lo tồn tại vì đã tiêu sạch tiền tiết kiệm; cần biết, năm 2007, đại bản doanh Family Radio— nơi phát đi lời dự báo tiên tri– có tổng tài sản hơn 70 triệu dollars.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top