Bạo dâm, huyễn tưởng hay sự thiếu kinh nghiệm tình dục?

Thử quay lại bàn thêm cái vụ nghĩ mình là kẻ bạo dâm nêu ra hôm kia.

Trước hết, cần biết rằng nhà trị liệu tình dục (sex therapist) có thể là bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, nhà tâm lý học, hoặc nhân viên công tác xã hội; phụ thuộc rất lớn vào sự đa dạng trong đào tạo và đối tượng thực hành mà người ta có thích gọi chính mình là nhà trị liệu tình dục.

Trị liệu tình dục (sex therapy) là dạng thức tham vấn đặc thù dành cho người lớn, nhắm vào các vấn đề tình dục, thường với các cá nhân trong những mối quan hệ.

Dựa trên cách tiếp cận hướng tới mục tiêu, nhà trị liệu tình dục sẽ gắng hỗ trợ thân chủ phát triển lối xác định vấn đề và mục tiêu của trị liệu tiến hành với vấn đề cụ thể đó và giải quyết nó, hoặc tìm kiếm phương thức sao cho hạn chế tối thiểu tác động của những gì tạo ra vấn đề trong đời sống thân chủ nói chung và đời sống tình dục của thân chủ.

Thông thường, trị liệu tình dục tập trung nhìn nhận, giải quyết những vấn đề liên quan tới sai lệch chức năng tình dục hoặc trục trặc truyền thông giữa các cặp với nhau.

Trị liệu tình dục hay chỉ dẫn, định hướng. Nhà trị liệu tình dục sẽ là người chủ động, đặt câu hỏi và đưa ra các bày vẽ trực tiếp, đề nghị bài tập thực hiện ở nhà, và cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ mục tiêu thân chủ muốn khi trị liệu.

… Giờ là lúc áp dụng cụ thể. Qua những gì chàng trai trẻ trình bày, có thể nhận thấy sự kiện cơ bản: dẫu phấn khích bởi các huyễn tưởng mang tính bạo dâm về mặt tình dục (sadistic fantasies) thì cậu í chẳng từng làm đau ai cả và vẫn chưa gần gũi với bạn gái hiện tại.

Điều này gợi ý rằng, chàng trai trẻ có những huyễn tưởng… song lại không thực sự trải nghiệm trực tiếp những hành vi ấy.

Thực tế, những huyễn tưởng tình dục rất thông thường. Hơn nữa, mô tả của cậu í tỏ lộ mức độ ưu tư, cảm thấy mình sẽ gây ra nguy cơ thể lý cho bạn gái.

Trước tình huống đặt để rõ ràng như thế, cần khuyến cáo cậu tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp vì các lý do sau:

1. Được quyền có trải nghiệm tình dục hạn định, ngay cả khi các huyễn tưởng tình dục quá mức. Chuyện ấy có thể bình thường hoặc… không; muốn có câu trả lời đúng đắn, cần làm đánh giá.

2. Chàng trai trẻ chú tâm hết sức thích đáng tới mối quan hệ. Như bản thân cậu ngờ vực và phỏng đoán, nỗi niềm ngạc nhiên, sửng sốt của bạn tình/ người vợ mới với kiểu huyễn tưởng và hành vi tình dục cậu thể hiện dễ có cơ khởi tạo những vấn đề cơ bản trong quan hệ.

3. Trạng thái e ngại của chính bản thân đủ khiến cậu cần có một bản đánh giá tâm thần rồi. Đa phần mọi người đều có các huyễn tưởng tình dục và thiên hạ không sợ mình sẽ tiến hành chúng.

Trạng thái e ngại của chàng trai trẻ cho thấy là cậu lo lắng về khả năng kiểm soát bản thân… và vì thế, càng cần được lượng giá bởi nhà chuyên môn.

4. Nảy sinh băn khoăn: thế các huyễn tưởng tình dục ‘bình thường’ của cậu í đi đâu; chàng trai trẻ có tâm hồn dễ thương và do đó, phải nảy nở đặc thù những huyễn tưởng tình dục bình thường chứ.

Cụ thể trường hợp của cậu í, những huyễn tưởng tình dục bình thường đã không hiện diện– tâm trí đang bị ngập tràn bởi các huyễn tưởng mang hơi hướng bạo dâm; lần nữa, cần tham vấn để lượng giá kỹ càng hơn tình huống của mình.

Lời cuối, khả năng là mối bận tâm quá mức của chàng trai trẻ về những huyễn tưởng tình dục mang hơi hướng bạo dâm e chừng là sản phẩm của sự thiếu kinh nghiệm tình dục hoặc thậm chí, chưa trưởng thành về mặt tình dục.

Nếu đúng vậy, tham vấn có thể trợ giúp cậu có quan điểm chín chắn về chuyện tính dục và tương tác tình dục.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top