Chẳng có gì để ói thêm cả

Con chó không triết lý ư; hay chí ít thì nó có vẻ không triết lý giống như cách của người. Một ngày như mọi ngày, hay khác một bữa… chẳng rõ, khi thù trong giặc ngoài và lòng người thì ly tán, bất an. —

Chẳng có gì để ói thêm cả Read More »