Chào buổi sáng (38): Nhiều lựa chọn, ít thấu cảm?

Chào buổi sáng! Có vẻ chúng ta đang chứng kiến một trong những điều trái khoáy đáng tiếc nhất của đời sống hiện đại: khả năng thấu cảm giảm thiểu hẳn đi thông qua việc lựa chọn hồ hởi tăng lên. Ngoài thực trạng đang tự biến mình thành tù nhân, hàng lọat hậu quả […]

Chào buổi sáng (38): Nhiều lựa chọn, ít thấu cảm? Read More »