Chào buổi sáng (38): Nhiều lựa chọn, ít thấu cảm?

Chào buổi sáng! Có vẻ chúng ta đang chứng kiến một trong những điều trái khoáy đáng tiếc nhất của đời sống hiện đại: khả năng thấu cảm giảm thiểu hẳn đi thông qua việc lựa chọn hồ hởi tăng lên.

Ngoài thực trạng đang tự biến mình thành tù nhân, hàng lọat hậu quả tai hại của sự lựa chọn thoải mái còn khiến chúng ta bị hao mòn dần mối thấu cảm với người khác cũng như ngại ngần hỗ trợ cho các chính sách công vì cá nhân buộc sẽ phải trả phí tổn. Điều này xảy đến khi ta kích họat khái niệm lựa chọn, hoặc tạo những sự lựa chọn cho bản thân mình, thường ta hay nghĩ các cá nhân chịu trách nhiệm với các hành động, quyết định và mục tiêu trong đời mà bất chấp, chẳng thèm đếm xỉa tới xã hội như một toàn thể.

Kiểu chuyển đổi thái độ như thế thôi thúc người ta tìm cách ủng hộ quyền lợi riêng tư, làm reo trước điều kiện của một nạn nhân thích đổ lỗi và hạn chế nhu cầu khuyến khích lợi lạc chung. May mắn thay, rốt ráo sự lựa chọn cứ mãi là điều tuyệt vời; nếu cẩn trọng khi sử dụng cơ hội được trao ban, đồng thời nhận thấy tác động sâu xa của văn hóa trong lối sống mỗi người- xét tương quan tất yếu- thì vẫn còn dịp để biến cải thế giới này theo xu hướng cùng tồn tại nhân bản và thấu cảm thân phận của nhau hơn bao giờ hết.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top