Từ đợt triển lãm ở Văn Miếu tới cuộc biểu tình tại tượng đài Lenin

Tầm 11 giờ kém thì khu vực công viên trước Đại sứ quán Trung Quốc đã thưa hẳn người, duy nhất lố nhố nhóm nhỏ chưa đủ một tá đứng chỉ trỏ từ xa bên kia đường phía Cột Cờ. Xe bus qua phố Trần Phú sau lưng tượng đài Lenin thấy tuyền là cảnh […]

Từ đợt triển lãm ở Văn Miếu tới cuộc biểu tình tại tượng đài Lenin Read More »