June 7, 2011

Suy nghĩ lầm lạc là do rền la vu vơ quá

Rên rỉ, rền la thực chất thể hiện tính chất bất lực trong khi phàn nàn về điều gì đó mà chúng ta không tin là mình đủ sức để tạo ra sự thay đổi. Với thế giới tham vấn, nhà trị liệu/ tâm lý gia/ chuyên viên tham vấn có thể cùng thân chủ […]

Suy nghĩ lầm lạc là do rền la vu vơ quá Read More »

Thực hư bức thư ‘đưa một thầy giáo về dạy học ở Phan Thiết’ và việc ông nội nhà sử học Dương Trung Quốc là chủ hãng nước mắm Liên Thành

Đọc bài trình bày chăm chút thương hiệu nước mắm Liên Thành, tự nhiên nhớ tới ngay bức thư mới xem ‘đưa một thầy giáo về dạy học ở trường Dục Thanh , Phan Thiết‘ và rồi, sau một hồi hỏi nhờ Google, lại tìm thấy chi tiết cực kỳ ấn tượng liên quan tới

Thực hư bức thư ‘đưa một thầy giáo về dạy học ở Phan Thiết’ và việc ông nội nhà sử học Dương Trung Quốc là chủ hãng nước mắm Liên Thành Read More »

Scroll to Top