Điểm phim tài liệu kẻo quên

Xem buổi khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội (08-14.6.2011), thấy ấn tượng bởi kiểu làm film về ‘một vụ án thể nghiệm, một câu chuyện ngụ ngôn có giá trị phổ biến về chủ nghĩa tư bản’ (film Cleveland chống lại Phố Wall, Thụy Sĩ, Jean-Stéphane Bron, 98′).

Tối nay, film Việt Nam cùng chủ đề “CNTB và công lý” trình chiếu là Khoảng cách phản ánh cuộc đấu tranh chống tham nhũng do các quan chức thị xã Đồ Sơn ăn đất; song tôi thích film khác cũng của đạo diễn Trần Phi là Bài ca trên đỉnh Tà Lùng (2007, 20 phút) tại Tuần Phim Tài liệu Quốc tế lần thứ nhất (15-19.6.2009) hơn nhiều.

Nhân tiện, các film Người thắng, kẻ thua (Viện Goethe, 2006, Ulrike Franke & Michael Loeken, 96′) tại Tuần Phim Tài liệu Quốc tế lần thứ nhất; Sự biến đổi của một nhà ga (Phái đoàn Wallonia-Brussels, Thierry Michel, 80′) và Những pho tượng Phật khổng lồ (Thụy Sĩ, Christian Frei, 95′) tại Tuần Phim Tài liệu Quốc tế lần thứ 2 (21-25.6. 2010) từng khiến tôi thích thú.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top