Phim tài liệu vẫn đang là sự kiện hiện tiền…

Xem chương trình tối nay trong tuần Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế, thấy đời sống phả hắt sinh động và bề bộn đến độ làm người xem bâng khuâng quá đỗi.

Một film của Việt Nam (Đất lạnh, Nguyễn Thước, 2008, 30′) với ngồn ngộn chi tiết tả thực về ‘nông dân, nông nghiệp và nông thôn‘– ‘vấn đề của thời đại, vấn đề của Việt Nam hiện nay.’

Một Mumbai-Đứt kết nối (Đan Mạch, Camilla Nielssson & Frederik Jacobi, 2009, 58′) phản ánh thực trạng cơ sở hạ tầng của siêu đô thị Ấn Độ trong xu hướng ô nhiễm môi trường và quy hoạch tắc tị. Mỗi khuôn hình luôn khiến liên tưởng ngay tới viễn cảnh không xa của chính quê hương mình.

Vượt qua hạn chế của lối mòn tiếp cận, phim tài liệu Việt Nam- nghịch lý thay- lại chưa làm nổi cái mà các đạo diễn ngoại quốc thể hiện thuyết phục trong tác phẩm của họ: hồn cốt dân tộc, hơi thở thời đại và câu chuyện thời sự của ngày tháng hôm nay.

Gợi nhớ bộ film mới xem gần đây: quá khứ vẫn chảy thao thiết trong mỗi thân phận cá nhân cũng như lịch sử đất nước còn mãi những nỗi đau không dễ nguôi ngoai.

Vì giờ đây nông dân tiếp tục lay lắt đói khổ; chính sách chuyển đổi cơ cấu vùng miền và đền bù đất đai triền miên gây bất công xã hội và làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo (lại nhắc tới loài chó); và nỗi đơn độc của phận con sâu cái kiến sau chừng ấy vinh quang Tổ quốc dâng Người…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top