Thất bại là người thầy tốt hơn sự thành công

Chúng ta thường tự hào vượt thắng thất bại; hàng lô lốc sách chất đầy trên các kệ chào mời với tiêu đề chứa chữ ‘thành công’.

Tuy thế, một nghiên cứu chỉ ra rằng, để dẫn tới sự học hỏi thì chung quy, thất bại dường như mới đích thị tốt cho chúng ta; thực tế, thất bại là người thầy tốt hơn sự thành công.

Theo đó, kiến thức thu lượm từ những thất bại lưu giữ lâu hơn so với lúc thành công.

Nhóm tác giả khuyến cáo các tổ chức, thay vì lờ đi hoặc hạ thấp sự thất bại thì nên xem nó như là cơ hội học hỏi đáng giá.

Vấn đề ở đây là, trong khi chúng ta không nên không đạt được mục đích thì thất bại (đôi lúc bi kịch) là vị thầy quan trọng. Với các tổ chức, hãy nghiên cứu các thất bại nhỏ nhặt và những cái suýt làm nguy tính mạng ngõ hầu rút ra thông tin hữu ích, chứ đừng ngồi đợi một thảm họa ghê gớm xảy đến.

Thay vì lờ đi hoặc định kiến những gì liên quan với sự thất bại, lãnh đạo nên đối xử với chúng như cơ hội học hỏi tuyệt vời, đồng thời khuyến khích chia sẻ cởi mở thông tin về chúng.

Tôi dẫn nghiên cứu trên ngoài cơn cớ đọc tin thời sự còn là vì mới xem lại film The Buddha, trong đó khẳng định Đức Phật đã thất bại…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top