Chào buổi sáng (41): Tại sao phải viết?

Chào buổi sáng! Đặt câu hỏi mệnh lệnh cách là cốt nhấn mạnh thử thách đòi buộc chèo vượt sông đời với quá nhiều thiết thực, ảo tưởng và huyễn mộng trộn lẫn. Nói thẳng tuột hơn, vì nhu cầu bản ngã muốn qua nó hầu đạt tới sự rõ ràng của ý nghĩ cũng như sự rõ ràng trong chính những gì cần diễn đạt.

Hành vi blog tựa việc tài khoản ngân hàng dần dần được tăng thêm; mỗi một lập luận, chủ đề hoặc lượng câu chữ đẩy lên nếu kiên trì chắt lọc giá trị tâm linh theo hướng làm điều tốt xảy ra mạnh mẽ hơn thì tin chắc thực thể tạo tác càng được hưởng lợi. Nhớ nằm lòng rằng, khuếch trương ý tưởng vươn xa là thắng.

Tiến trình này cũng bao hàm cả sự tiếp nhận và tương giao. Dù rất nhiều thứ nhân loại có vẻ đề cập hết rồi, e chừng chẳng còn chi để nói nữa thì rốt ráo, thiên hạ vẫn náo nức ham viết; lý do: vô vàn điều chưa bộc lộ, hiện diện thật đủ đầy, tương xứng. Viết, đích thị là lối sống thoải mái cho đi suy tư và nhẫn nại đợi chờ vòng sóng hồi âm tích cực dội lại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top