Chống người thi hành công vụ: hiện tượng bất mãn xã hội và thách thức thiết chế dân chủ

Ngoài thực trạng công an đánh người thì hiện tượng công an bị dân hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ cũng rất đáng chú ý.

Lướt vội vàng vài phút đã dễ dàng tìm ra ngay cứ liệu minh họa cho vấn đề chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mới nhất hình như là vụ vừa xảy ra đầu tháng 7 này; theo đó, kịch bản lái xe taxi hất cảnh sát giao thông (CSGT) trên nắp capô lại tái diễn.

Chọn ngẫu nhiên trên mỗi tờ ANTĐ thôi, xuất hiện đối tượng sinh viên; lỗi thường gặp là không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông xe mô tô; riêng tại địa bàn Hà Nội trong vòng 3 năm trở lại đây (2008-2010) cho thấy, tuy số vụ, số đối tượng có giảm song tính chất và mức độ phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh và phức tạp hơn rất nhiều.

Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân gây nên; đáng chú ý là đặc điểm tâm lý- nhân cách của đối tượng vi phạm pháp luật, kết hợp những biến động khó lường của đời sống kinh tế – xã hội, cũng như chính nội dung đào tạo lẫn kỹ năng và thực tiễn tác nghiệp ít nhiều còn non kém, chưa phù hợp của người thi hành công vụ tại Thủ đô.

Một mô hình phòng chống và giảm thiểu hành vi chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiệu quả nhất đòi hỏi phải được xây dựng với quan điểm phát triển xã hội, gồm các yếu tố đảm bảo độ bền vững cả cho thiết chế dân chủ của xã hội lẫn sự an toàn của chính người thi hành công vụ.

Bạo lực chống lại cảnh sát là bạo lực chống lại xã hội.

Với sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, nhất định hiện tượng phải bị ngăn chặn và từng bước kiềm chế, đẩy lùi bởi việc quán triệt quan điểm đúng đắn rằng, chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông phải được xem là sự đe dọa trực tiếp tới đời sống xã hội hàng ngày.

Cảnh sát– công việc không buộc phải mang chứa nguy cơ bị bạo lực.

Thực tiễn lẫn lý luận khẳng định, cần có cách tiếp cận hệ thống hữu hiệu hơn, dựa trên mô hình phát triển xã hội, gồm ba mức độ:

* Ngăn ngừa bạo lực

* Bảo vệ cảnh sát trong khi thi hành công vụ

* Hỗ trợ sau tai nạn nghề nghiệp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top