Thấy hồn mình thoát rời khỏi xác…

Trải nghiệm OBEs như thế giờ đã được tìm hiểu kỹ càng hơn.

Kiểu dạng này đặc thù với những cá nhân mắc một số rối loạn sau sang chấn hoặc dạng phân ly; nói chung, người sức khỏe tốt vẫn có OBEs song thường thì trải nghiệm chưa được hiểu biết bao nhiêu, nhất là vẫn bị kẻ ngoài cuộc khác nhìn nhận đầy vẻ nghi kỵ và định kiến.

Một nghiên cứu mới đây đăng trên trang Cortex, cho thấy OBEs liên quan tới những bất thường trong hệ thống thần kinh xảy ra ở thùy thái dương (temporal lobes) của não, và tự thân việc cảm nhận về cơ thể (body awareness) không ‘đánh lửa’ nổi.

Dữ liệu từ công trình trên giúp giới khoa học am tường hơn về các tiến trình tâm thần họat động theo phương thức như thế nào ‘trong-cơ- thể’… cũng như tại sao, khi trục trặc, đổ vỡ thì chúng lại sản sinh những trải nghiệm gây ấn tượng đến vậy.

Hiện tại, chúng ta biết động kinh (epilepsy), những cơn đau đầu và tai biến (seizures) vốn có nền tảng trong sơ đồ mạch thần kinh (neuro-circuitry), nhưng các rối loạn tâm lý cũng tạo nên nhiều ảnh hưởng lớn lao cho họat động của bộ não. Sang chấn, lo hãi, trầm cảm và phân ly đều dễ hình thành phản ứng sâu sắc, mà trải nghiệm hồn tạm rời khỏi xác (OBEs) là một trong những biểu hiện ấy.

Thật khó quên nếu phải chứng kiến bản thân tách ra tạm thời… Bây giờ, khoa học đang chứng thực điều đó.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top