Đất trời trong ta

Đợi chờ, chờ đợi; trời tơ tưởng. Nhất thống, thống nhất; đất chất chồng.

Ngày thứ Bảy nào cũng có thể là dịp cuối cùng mình dùng để tuần hành triền phược vì bị/ được nghỉ lễ ở đời.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top