Ráy tai– tại sao, khi nào và bao giờ?

Thông tin gần một năm trước cho hay, “Ráy tai sản xuất quá mức do môi trường ô nhiễm.” Nhận ra rồi biết lấy ráy tai hợp lý và đúng lúc do đó, là việc thiết yếu đừng quên khi muốn cải thiện chất lượng lắng nghe, dĩ nhiên, để càng thấu hiểu hơn mọi chuyện lớn nhỏ trong đời (!)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top