Nơi còn sang trọng gấp nhiều lần…

Nhà tù ở Nauy.

Phòng giam tiêu chuẩn cho tù nhân là căn phòng 12 m2. Trên khuôn viên có trung tâm ghi hình, các phòng sáng tạo, thư viện, vườn mùa đông, trung tâm thể thao, các ngội nhà nhỏ để gặp gỡ với người thân, các phòng học và phòng thí nghiệm, trung tâm y tế và các công xưởng sản xuất. Các gian phòng được bài trí các tác phẩm nghệ thuật có giá trị gần triệu dollars. Chế độ đi lại trong khuôn viên của nhà tù là tự do.

Đọc thêm bài dịch để cập nhật thông tin liên quan tới vụ thảm sát 93 người đang tiếp tục gây chấn động nhân tâm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top