Chủ đề

Một cuộc đời tốt đẹp không nhất thiết phải sống dài lâu. Một cơn mưa ngắn vẫn đủ làm toàn thân ướt như chuột lột. Một cái ngáp kéo lê thê chuỗi thời gian vô duyên và bất định… Chung quy, những gì ta đang hết sức tập trung bàn tới chính là cách xử […]

Chủ đề Read More »