Bí quyết

Dự đoán đúng số đề, mất nết; dự đoán đúng chính sự, hư thân; cách hay nhất để trong ấm ngoài êm, nhà giàu nước vững: từ bỏ quyền lực. —

Bí quyết Read More »