Bí quyết

Dự đoán đúng số đề, mất nết; dự đoán đúng chính sự, hư thân; cách hay nhất để trong ấm ngoài êm, nhà giàu nước vững: từ bỏ quyền lực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top