Vu Lan– ngày hội cho cả người chết và kẻ sống, tận tâm báo hiếu vì may mắn có cha có mẹ, đã được sinh ra trên đời

Ngày rằm xá tội vong nhân… Dịp đốt vàng mã, phóng sinh, bố thí, tỏ bày lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ, ông bà…

Ngưỡng vọng khi Người đã mất, càng trân quý lúc tại thế cận kề bên ta…

Sâu xa, cái sự đói khổ không thuần chỉ việc cơm nước, thực phẩm mà rốt cục là kiếp nạn nhân sinh lầm lỡ, gieo mầm biết bao ngày tháng trên đời. Vì thế, còn đây hay phiêu diêu, đầy đọa miền nào thì thảy đều đớn đau tất tật của nỗi niềm sinh, ly, tử, biệt dằng dặc khôn cùng…

Khởi từ ta, phát bởi dĩ vãng kế thừa rồi tập thành hiện tại đồng thời, dự phóng tương lai. Cách thế hoá giải vòng oan nghiệt cơ hồ đòi hỏi cả phần số lẫn bề dày tu tập, tích lũy công đức thiện duyên.

Đã mang lấy nghiệp vào thân- Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa…” (Kiều). Nghĩ về cô hồn, thấy mình trong chúng sinh khốn nạn…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top