Buồn cười

vì có cố phân loại khác biệt này nọ thì rốt cục, mọi người đều giống nhau ở một điểm căn bản: muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Cảm nhận thấu đáo điều đó để khỏi phải cười buồn. —