Buồn cười

vì có cố phân loại khác biệt này nọ thì rốt cục, mọi người đều giống nhau ở một điểm căn bản: muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau.

Cảm nhận thấu đáo điều đó để khỏi phải cười buồn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top