Câu chữ và cuộc đời

Như một tin nhắn MMS tự dưng lọt thỏm rồi biến mất tăm dạng đâu đó vô hình (không thấy mobile báo nằm sẵn trong mục Tin Đã Gửi, cũng chẳng có ở máy bên người nhận), vì thế, té ra cái xui hóa hay và/ hoặc an ủi ngược lại.

Bất chấp dự tính kỹ thuật ghê gớm của chủ nhân, tạo hóa đã run rủi cho sự vụ tự nhiên tựu thành trong rỗng không nhất định.

Chính khi câu chữ phát ngôn, vô tư mà cố ý cuộn kéo dằng dặc chuỗi lê thê chết sống mãi chưa chuyển kiếp đợi mong thì cuộc đời giản dị làm mỗi việc: để tương quan nhân quả thoải mái thể hiện.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top