Tâm cảnh

Hôm nay kỷ niệm ngày danh nhân Nguyễn Trãi tạ thế (16 tháng Tám âm lịch Nhâm Tuất, nhằm 19.9.1442).

Vụ án Lệ Chi Viên oan nghiệt tình đời.

Thiên tài văn chương hùng tâm; tắc trách lẽ xuất xử; mệnh trời phận bạc trêu ngươi…

Ai hay muôn sự khởi tuôn phũ phàng, lặng thinh như nước; tập trung lắng nghe ‘lòng nói lòng’…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top