Chào buổi sáng (53): Quản lý, cầm cương thật nhún nhường

Chào buổi sáng! “Thay đổi là điều duy nhất thường hằng, bất biến” (Change is the only constant); ý tưởng tắm táp trên dòng sông chẳng ngừng trôi của Heraclitus hơn 2500 năm trước giờ tỏ ra đúng đắn hơn bao giờ hết, với bối cảnh toàn cầu hóa và tự do thông tin ngày nay. Thiên hạ chấp nhận các giá trị mới, thị trường xê dịch không ngừng, nhiều công nghệ tân thời trình làng liên tục, và cánh chỉ huy phải duy trì hoặc sẽ bị đào thải…

Theo chuyên gia lãnh đạo Robert S. Kaplan, để cải cách chẳng ngớt doanh nghiệp thì chef cần khao khát phát minh lại con người mình. Thay vì lảng tránh chỉ trích từ người lao động, họ nên ôm choàng nó hầu thích nghi kiểu lãnh đạo của bản thân với những nhu cầu chuyển đổi của đơn vị. Bí quyết quản lý sự đổi thay hiện đại cho thấy, không có tất cả mọi lời đáp, do đó, ưu tiên đầy đủ hơn vào đặt để câu hỏi đúng đắn; các công ty, tổ chức đòi buộc ‘canh lề lại’ khôn thôi nhờ quay về điểm căn bản: tái định hình các mục tiêu cốt yếu, lo sắp xếp cấu trúc nhằm đạt mục tiêu và phân phối tiền bạc lẫn thời gian phù hợp với…

Rõ ràng, quản trị cấp cao mang chứa một bản ngã mạnh mẽ mới chấp nhận toàn bộ phản hồi, xây dựng sự tin tưởng sẽ cho phép phản hồi tích cực và việc loại bỏ phản hồi tệ hại không giết chết tiến trình tương tác… Tất nhiên, tuyệt đối đừng bắt chước giới chức điều hành Việt Nam đăng đàn này nọ cứ quanh đi quẩn lại chừng ấy thứ lý giải chán phèo gây mửa, thích ngứa cổ kéo bè phô diễn hót chơi và luôn thể hiện mình ít có định hướng nhắm tới việc học hỏi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top