Sợi phiền não cứ xoay vòng rồi trôi lăn bất tận

Film đầu tiên xem trong đợt Liên hoan mới khai mạc hôm kia. Lại nhìn thấy giá trị của ranh giới, mối quan hệ cha và con gái, bạo lực gia đình… Thực sự đau buồn vì lịch sử một tôn giáo lớn của thế giới vào thời Trung cổ được soi chiếu khắc nghiệt […]

Sợi phiền não cứ xoay vòng rồi trôi lăn bất tận Read More »