Cải biến hiệu quả hơn phương tiện tâm lý trị liệu trong thời đại hôm nay

Trong khi tâm lý trị liệu ngày càng được dẫn dắt nhiều hơn bởi tính thực chứng kể từ thời của Freud, một số nhà trị liệu vẫn than vãn về tầm hạn chế tiếp cận những cách thức chăm chữa bằng lời nói hiệu quả, cập nhật nhất. Trên Perspectives on Psychological Science, hai […]

Cải biến hiệu quả hơn phương tiện tâm lý trị liệu trong thời đại hôm nay Read More »