Cải biến hiệu quả hơn phương tiện tâm lý trị liệu trong thời đại hôm nay

Trong khi tâm lý trị liệu ngày càng được dẫn dắt nhiều hơn bởi tính thực chứng kể từ thời của Freud, một số nhà trị liệu vẫn than vãn về tầm hạn chế tiếp cận những cách thức chăm chữa bằng lời nói hiệu quả, cập nhật nhất.

Trên Perspectives on Psychological Science, hai nhà tâm lý trị liệu Hoa Kỳ viết rằng chúng ta “cần suy nghĩ lại về hệ thống sức khỏe hiện nay ngõ hầu sắp đặt sự trị liệu tương ứng thích hợp và dễ truy cập đối với tất cả những ai cần đến nó.”

Mọi tầng mức chăm sóc sức khỏe tâm thần cần được chú ý hơn, họ nói, từ giai đoạn dự phòng tới can thiệp của tiến trình trị liệu.

GS Alan Kazdin của trường Yale tin là chúng ta phải thừa nhận sự thật căn cốt rằng, tất cả mọi sự phát triển và tiến bộ trong nền tâm lý trị liệu dựa trên nền tảng thực chứng đã thất bại khi giải quyết vấn đề khá nghiêm trọng của căn bệnh tâm thần tại nước Mỹ.

Bài báo nêu một số điểm cần nhấn mạnh trước khi đại tu hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần:

  • Hiểu biết những gì có hiệu lực và dành cho đối tượng nào; tức là biết làm thế nào nhắm tới các mục tiêu can thiệp để đối tượng sẽ hưởng lợi nhiều nhất.
  • Tích hợp các tầng mức chăm sóc khác nhau; ở đây, phải chú ý đúng mực các vấn đề xã hội lan tỏa nằm ẩn bên dưới nhu cầu sức khỏe tâm thần của quốc gia.
  • Xác định các phương pháp biểu đạt, bày tỏ tối ưu; nói khác đi, cần tìm ra nhiều cách thức hiệu quả hơn theo hướng sử dụng ít đi thời gian của cả nhà trị liệu lẫn thân chủ, hạn chế tối thiểu chi phí đi lại cũng như cấu trúc không gian giản tiện, đồng thời tránh tăng cường tiêu dùng các nguồn lực tốn kém và hiếm hoi khác.

Tại nước Anh, bài báo này cho thấy quan điểm nội tại về vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần và thảo luận nỗi sợ của xã hội khi tích hợp bệnh tâm thần trở lại đời sống thường nhật. Nỗi sợ phi lý trong cộng đồng nói chung là tương đối phức tạp khi tội phạm là người mắc bệnh tâm thần.

Chuyên gia điều dưỡng tư pháp Theo Bello khẳng định, nhà mở cộng đồng và nhóm hỗ trợ liên kết chặt chẽ có thể chuyển hóa dễ dàng hơn cho việc tái thích nghi xã hội.

“Công việc của chúng tôi là tìm hiểu tại sao bệnh nhân ứng xử như thế, điều gì củng cố thêm hành vi của họ, và với trạng thái vậy thì có thể lựa chọn cách điều trị nào cho thật hiệu quả“. Bello nói, sự thấu cảm, chín chắn và tôn trọng đã giúp ông trong nỗ lực hiểu biết các bệnh nhân của mình.

Nhân tiện, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp, cần lưu ý rằng, ngay cả khi các nhà tham vấn tâm lý và tâm lý học lâm sàng có thể tiến hành cùng các kỹ thuật tương tự thì quan điểm của họ về những mối quan tâm của thân chủ được khúc xạ bởi các lăng trụ bản thể luận và lý thuyết khác biệt nhau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top