Điều còn lại

Như mẫu hình quen thuộc của hành vi lây lan mang hơi hướng xã hội thấy rõ, những ai hâm mộ Steve Jobs vẫn đang không ngừng làm lễ kỷ niệm tôn vinh, ôn lại những bài học để đời và vận động cộng đồng nhân rộng sẻ chia… Trong tâm thế tiếc thương nhân […]

Điều còn lại Read More »