Liệu hạnh phúc luôn luôn là điều tốt đẹp?

Hạnh phúc được xem là thành phần chủ quan của trạng thái thân tâm thường an lạc (well-being), và là loại suy nghĩ đặc thù dẫn dắt tới các thành tựu tích cực. Song, theo kết quả nghiên cứu mới đây thì hạnh phúc không luôn đem lại sự khoái sướng (pleasure) như lâu nay […]

Liệu hạnh phúc luôn luôn là điều tốt đẹp? Read More »