Vài số liệu nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới lần thứ 19

Hôm nay kỷ niệm thường niên Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới lần thứ 19, kể từ năm 1992.

Lướt vội vài trang mạng Việt ngữ, thấy tin đưa về chủ đề này khá ấn tượng; BBC giới thiệu bài bản nhất, tờ Tiền Phong thì giúp tôi biết cụ thể ý kiến của lực lượng đang làm việc trong ngành, cũng nhờ dịp này nên phát hiện vài bài viết, dữ liệu thú vị ở đây đó mà tôi sẽ bàn thêm sau khi thuận tiện.

Một lần nữa, tôi không quên câu chuyện đọc được từ mấy hôm rồi. Và mời xem phỏng vấn các công dân Canada không nhà cửa.

Sơ lược vậy, giờ thì xin góp chút trích dẫn nêu lên một vài sự kiện về sức khỏe tâm thần.

* Gánh nặng các rối loạn tâm thần để lại hậu quả lớn lao cả về mặt xã hội và kinh tế đối với các cá nhân, gia đình họ và toàn thể cộng đồng, dân cư.

* Các rối loạn tâm thần kinh (neuropsychiatric disorders) là 1/3 nguyên nhân gây thiệt hại cho cả thế giới do khuyết tật, tàn phế và chiếm 13% tổng gánh nặng bệnh tật.

* 80% bệnh tật toàn cầu thuộc các rối loạn tâm thần được phát hiện ở các nước thu nhập trung bình và thấp.

* Xét tổng thể khuyết tật, các rối loạn tâm thần có tỷ lệ cao nhất tới việc thất nghiệp, tầm 70%-90%.

* Trầm cảm là nguyên nhân tạo nên khuyết tật hàng đầu.

* 33% các nước không hề có ngân sách đầu tư cho sức khỏe tâm thần.

* 1 trong 4 người sẽ mắc rối loạn tâm thần vào giai đoạn nhất định trong đời.

* Mỗi 40 giây lại có một người chết vì tự sát.

* Trong 5 người mắc rối loạn tâm thần tại các nước đang phát triển thì có 4 người đã không được điều trị.

* Khoảng 50% các rối loạn tâm thần khởi phát trước tuổi 14.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top