Rộn ràng chiêm bao

Sau một ngày họat động, sắp đi ngủ với ý nghĩ e là không chắc thật rằng ngày mai hay cái chết ai sẽ đến trước đây?

0 thoughts on “Rộn ràng chiêm bao”

  1. Pingback: Xôn xao chìm ngập « Tâm Ngã

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *