Ham muốn quyền lực

Bao nhiêu lãnh tụ quốc gia thuộc các nước xưng danh là dân chủ tự nguyện từ bỏ quyền lực?

Theo tác giả cuốn sách này, mọi người thiết tha với quyền lực đều mong muốn duy trì nó.  “Bây giờ hầu hết chúng ta chẳng máu me gì với quyền lực. Đa phần chúng ta thấy khoái sướng hơn số đông kẻ đang điều hành các công ty, xí nghiệp này nọ, song rồi chúng ta không phải là những ai mà chúng ta buộc phải quan tâm tới. Chúng ta buộc phải quan tâm những ai có quyền lực.”

Thù ghét nhau chi… Xem băng hình hành xử với xác chết của Quaddafi, đích thị thấy chính mình cũng chẳng tốt đẹp, khác biệt gì lắm với dân chúng xung quanh: khi cùng đóng vai kẻ tội đồ, tên mi đích thực là ham muốn quyền lực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top