Công nhân cư xử phân tán, bậy bạ khi họ buồn chán, rời rã

Nhóm tác giả Bruursemaa, Kesslerb, and Spector (2011) đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện thấy rằng, công nhân buồn chán, rã rời thì rất dễ ứng xử phân tán, bậy bạ.

Trước đây, hành vi làm việc phản tác dụng (counterproductive work behavior (CWB) được xem là lắp ghép từ 5 kiểu loại: sỉ nhục những người khác, sản phẩm sai lạc, phá hoại, rút lui và ăn cắp.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thêm kiểu loại thứ sáu là  sự cợt nhã; họ phân tích các hồi đáp từ 211 đối tượng tham gia tự nguyện qua thư điện tử ở Bắc Mỹ.

Kết quả thu được đã chứng tỏ khuynh hướng buồn chán (boredom proneness)  và buồn chán vì công việc (job boredom) có liên quan hết sức chặt chẽ với một số kiểu loại ứng xử làm việc phản tác dụng.

Điều này, ở bối cảnh Việt Nam, e là không làm thiên hạ quá ngạc nhiên.

Chẳng hạn, trong môi trường giáo dục thì một trong những điều trước tiên người giảng dạy thường làm khi quan sát sinh viên trong lớp học là xem họ làm gì khi họ tỏ ra buồn chán.

Hầu như luôn đúng rằng, khi buồn chán thì bất kể là vì bài vở được giao thực hiện dễ quá, khó quá, không chút thú vị chi, v.v… sẽ thấy sinh viên không khó khăn gì, thậm chí, luôn chắc chắn tìm ra cách thức để ứng xử chẳng đúng đắn cho lắm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top