Tính dễ tổn thương của đất và nền kinh tế Phật giáo

Đó là câu chuyện đang âm thầm diễn ra ở khắp nơi khi tập quán canh tác nông nghiệp bằng khai hoang đốt rẫy, làm độ phì của đất giảm liên tục và sức ép cỏ dại ngày càng lớn. Các vùng đất dốc ở miền núi được cày bừa thủ công, sức kéo gia […]

Tính dễ tổn thương của đất và nền kinh tế Phật giáo Read More »