Ngấm điều bó tay, thấy tự mình khó loay hoay lo liệu được

Đó là nội dung tôi cố tìm kiếm câu chữ để diễn đạt nghĩa cụm từ “learned helplessness“– một thuật ngữ do nhà tâm lý học Martin Seligman tạo ra sau khi thực hiện lọat thực nghiệm nổi tiếng. Trong một thực nghiệm, một người chăn cừu Đức không ngừng rên rỉ nơi góc phòng […]

Ngấm điều bó tay, thấy tự mình khó loay hoay lo liệu được Read More »