Nhân 20.11, giới thiệu một cách thức truyền dạy

Một dạng thức truyền dạy bởi một động vật (không thuộc loài người) lần đầu tiên được trình bày. Vâng, chẳng phải vượn hay cá heo mà là một con kiến bày vẽ cho đồng loại của mình. GS Nigel Franks và cộng sự từ đại học Bristol (Anh quốc) đã khẳng định, một hành […]

Nhân 20.11, giới thiệu một cách thức truyền dạy Read More »