Bị từ chối, thành công và trầm cảm: câu chuyện của người khởi nghiệp

Xem các film đang tranh giải YxineFF 2011, chợt nghĩ về những người khởi nghiệp. Nói như chuyên gia marketing Geoffrey James, không phải sự bị từ chối (rejection) mà chính nỗi sợ bị từ chối mới làm nhụt nhuệ khí của chúng ta. Nếu đề xuất kinh doanh (hoặc bất kỳ đề xuất nào […]

Bị từ chối, thành công và trầm cảm: câu chuyện của người khởi nghiệp Read More »