Cải cúc, đồ quê, tiếp thị thức ăn, và dây dưa lắm món…

Cải cúc thật êm dịu; nhìn thấy nó bày bán ngoài chợ là biết cái se lạnh mùa đông đã trở về giăng mắc, để rồi càng thêm thương đóa hoa bình thường an phận và thân thiết một thời… Như thế, tiếp thị xuất hiện. Trên cái nền thực phẩm, nhiều yếu tố văn […]

Cải cúc, đồ quê, tiếp thị thức ăn, và dây dưa lắm món… Read More »