Chầm chậm thấm đẫm

Đã qua… hồi đêm máy và mạng không giúp đẩy bài lên blog kịp thời được.

Ngày không nghệ thuậtAIDS; một ngày có thể sẽ không còn cần thiết trong tương lai nữa khi sự sợ hãi và thù ghét bị tẩy xóa hoàn toàn bởi những phác thảo– xúc chạm trực tiếp hoặc gây chia tách đặc biệt tới mỗi một cuộc đời.

Cơ chừng trong khoảng sáng chập choạng hôm nay, chúng ta hốt nhiên nhận ra, không có sự kết nối nào giữa mức độ tự tin rằng mình đang ra quyết định đúng với thành tựu của quyết định đó.

Và công việc thiết kế thực tế, nhiều hơn chuyện dùng một bảng màu. Dĩ nhiên, bên cạnh cá nhân cụ thể, các tổ chức có thể cũng xinh đẹp, dễ thương.

Bởi “tư duy thiết kế (design thinking) thì đơn giản,” theo lời chuyên gia Tim Brown. “Đó là về sự áp dụng các phương pháp và nguyên tắc đã được các nhà thiết kế phát triển qua hàng thập niên nhằm mở rộng hơn những thách thức mà các công ty, chính quyền và xã hội buộc phải đối đầu,” và phát hiện các cách thức lấy nhân loại, con người làm trung tâm để giải quyết chúng.

Chầm chậm thấm đẫm sự hiểu biết về hành trình đang diễn tiến…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top