Đạo đức tinh tế ở lứa tuổi bé tí

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, cảm nhận đạo đức ở trẻ nhỏ không chỉ hiện diện từ lúc 5 tháng tuổi mà nó còn phát triển rất nhanh. Lên 8 tháng, trẻ đã có khả năng đánh giá bối cảnh một hành động diễn ra để quyết định điều đó đúng hay sai. […]

Đạo đức tinh tế ở lứa tuổi bé tí Read More »