Đạo đức tinh tế ở lứa tuổi bé tí

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, cảm nhận đạo đức ở trẻ nhỏ không chỉ hiện diện từ lúc 5 tháng tuổi mà nó còn phát triển rất nhanh. Lên 8 tháng, trẻ đã có khả năng đánh giá bối cảnh một hành động diễn ra để quyết định điều đó đúng hay sai.

Trong một lọat trò chơi búp bê có các chú voi vô bổ và loài nai sừng ích kỷ đi lêu bêu, trẻ nhỏ hơn đã dựa theo đạo đức cốt yếu để cân nhắc kiểu là nai sừng rộng lượng = nai sừng tốt. Song ở trẻ 8 tháng tuổi, chúng còn muốn nai sừng tốt thì phải giúp đỡ các chú voi tốt chứ không phải các chú voi xấu tính.

Ý tưởng lớn lao ở đây là gì?

Một thứ cảm nhận đạo đức mạnh mẽ đã phát triển từ độ tuổi khá sớm. Trẻ nhỏ không chỉ quan tâm tới các ao ước của bản thân– được làm dịu bớt bởi uy quyền của người lớn– mà chúng còn có một sự hiểu biết rộng hơn hẳn về những gì cấu thành việc đúng hoặc sai.

Nhà tâm lý trẻ em Uta Frith nói, “[Trẻ nhỏ] có thể kể ra sự khác biệt giữa phần thưởng và trừng phạt thích đáng tùy theo bối cảnh. Với tôi, điều này chứng tỏ trẻ bé tí đã ít nhiều có hiểu biết đạo đức trưởng thành.”

Căn cứ trên các thực nghiệm thì không rõ làm thế nào một người lớn có thể phản ứng trong một cách thức tinh tế hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top