Các câu hỏi để chuẩn bị kỹ càng thêm cho kế hoạch 2012

Wow, khí trời rét buốt dễ khiến người ta nghĩ rằng chẳng có điều gì mới mẻ nên nghĩ ngợi, hoặc còn lâu mới tới lúc cần làm tí chút thay đổi ngay tắp lự.

Chí ít, hiện nảy nòi vài ba câu hỏi thấy hết sức thiết yếu phải quan tâm.

1. Thay đổi trí lực (mindset) sao cho nó hỗ trợ đắc lực nhất dự tính phục vụ tha nhân như mong ước bấy lâu nay?

2. Những chướng ngại, rào cản nào tiếp tục ẩn kín dưới đáy sâu kia bây giờ đã không còn tỏ ra phù hợp nữa?

3. (Những) Lý do đòi hỏi phải tiến hành? [Tìm kiếm lý do để không hành động thì lại thuộc về các phiên trị liệu, e chắc để lúc khác bàn bạc vậy].

4. Chuyện gì sẽ xảy đến khi mình ưu tiên kiến tạo trạng thái hài hòa, hữu hiệu giữa tâm lý học lâm sàng và tiếp thị?

Thở phào nhẹ nhõm… Chi chi thì cũng đã làm xong được một việc.

Không dừng lại, không vội vã, cứ tuần tự nhi tiến thôi ngõ hầu vượt qua ngoạn mục biết bao cơn lũ thử thách của đời sống đầy tràn lôi cuốn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top